Naše nedávné projekty

Provedení zateplení fasády rodinného domu, Lhotice

Plynosilikátové tvárnice

Plynosilikátové tvárnice jsou tvárnice z pórobetonu. To je druh lehkého betonu s dobrými zvukově a tepelně izolačnímu schopnostmi. Tento druh betonu označujeme také jako přímo lehčený – vylehčení bylo dosaženo při výrobě vytvořením pórů přímo do vlastní hmoty betonu.

Pórobeton se vyrábí ze tří základních složek, stejně jako klasický beton. Jedná se o nějaké plnivo, pojivo a vodu. Jako plnivo se u pórobetonu používá křemičitý písek nebo elektrárenská popílek (škvára, struska).

V případě plynosilikátu je pojivem vápno a vylehčení se dosahuje plynem, vznikajícím chemickou reakcí v důsledku vložení hliníkového prášku nebo pasty.